ผู้สอน

นายกิติพงษ์ แซ่เฮ็ง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 3  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10108305
งานงานไฟฟ้ารถยนต์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10100207
งานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10108302
เครื่องยนต์ดีเซล
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331