งานวางแผนยุทธศาสตร์

  1. เกณฑ์คอมพิวเตอร์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ . ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. ตัวอย่างสเปคTOR-ห้องประชุม300ที่นั่ง-จริง                       ดาวน์โหลดเอกสาร
  3. นโยบายคำของบปี 2563 .                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
  4. แบบสรุปคำขอปี63 ส่งสำนักงบ สกอ.งบลงทุน .                   ดาวน์โหลดเอกสาร
  5. พรบ.วิธีการงบประมาณ-พ.ศ.-2561                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
  6. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์-สำนักงบประมาณ-ม.ค.2561 .        ดาวน์โหลดเอกสาร