พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

เมื่อวันศุกร์ ที่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙

ดูภาพเพิ่มเติม%d bloggers like this: