งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล  ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา รัชกาล ๑๐  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  การกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีฯ  ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  พลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน%d bloggers like this: