ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนาม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนาม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนามที่นำนักศึกมาเรียนที่สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาการบัญชี

 

ประมวลภาพทั้งหมด%d bloggers like this: