• สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนาม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนาม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศเวียดนามที่นำนักศึกมาเรียนที่สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาการบัญชี

 

ประมวลภาพทั้งหมด 
%d bloggers like this: