ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ได้แก่ วัดน้อยโพธิ์คำ ,วัดป่าศรีสมพร,วัดบ้านนาสมดี ,วัดเวินพระบาทภูกระแต และวัดศรีบัวบานนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม%d bloggers like this: