ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนังงานตามสัญญา 5 ตำแหน่งดังนี้ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

- อาจารย์ 3 ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค 1 ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ 30/10/2557

[ACTIS2015] [ENTER SITE]